Położnictwo

  • kompleksowa opieka nad kobietą ciężarną
  • nadzór ciąży fizjologicznej
  • nadzór ciąży wysokiego ryzyka
  • diagnostyka i terapia poronień
  • diagnostyka prenatalna
  • diagnostyka ultrasonograficzna ciąży