Regulamin rejestracji internetowej

  1. Rejestracja dostępna jest wyłącznie dla pacjentów niepierwszorazowych poradni endokrynologicznej (pacjenci są już w niej diagnozowani lub leczeni)
  2. Proces rejestracji można wyłącznie przeprowadzić z wyprzedzeniem do 30 dni
  3. Do rejestracji konieczna jest znajomość numeru PESEL